CUSTOMMADE

ENGLISH SPRINGER SPANIELS

Kennelnavnet Custommade er inspirert av den første hunden jeg eide. Han arvet jeg 5 år gammel, Champion og pensjonert som avlshund. Dvs. han ble pappa en gang til etter at han flyttet til meg, og det var hos kennel Goldmoore.  Han ligger rett bak  både Petra & Thomas og er tippoldefar til flykullet . Til forfatterkullet på begge sider  Hos meg ble han hetende FANT. På stamtavlen het han

NUCH Inu-Goya Custom Cruiser

Året etter arvet jeg hans mamma GEISHA (NUCH Hazelwood Geisha at Inu-Goya) og ble dermed ”gamlehjemsbestyrerinne”.   Fant og Geisha levde til de ble 12 og 14 år, var mye på utstilling som veteraner, var inspirasjon til en del petiter jeg skrev, og hadde egen hjemmeside. http://home.online.no/~abalone   (Den eksisterer fortsatt, og  inngår som ”The history lane”, på Custommade siden www.custommade.no   )  Mange trodde nok at ABALONE var en kennel. Men det var, og er fortsatt mitt prefiks på det jeg utøver kunstnerisk, pluss at jeg er registrert som egen virksomhet  under firmanavnet:  ABALONE Bygningsingeniør Gunn Hoset

 Fant & Geisha på høgskolebakken Uka 97 (NTH)