PETRA

Goldmoore’s Virginia Woolf

 Født 05.mars 2005

mamma til flykullet 2007 og forfatterkullet 2009  

Petra kommer fra et forfatterkull selv. Samtlige kullsøsken er britiske forfatter. Da jeg skulle få velge forfatternavn på min tispe, var jeg ikke i tvil om hvem det skulle bli..........   

Virginia Woolf (født 25.jan. 1882, død 28.mars 1941) var en engelsk forfatterinne, litteraturkritiker og feministisk tenker. Hun var en viktig del av Bloomsbury-kretsen i London i mellomkrigstiden. Hos disse kunstnerne var Freud og hans teorier om psykoanalysen viktig. Hans verker ble utgitt på Woolf-ekteparerts forlag i 1925, og Virginia kjente godt til dem.

Hun representerer ”the inward turning”; den umiddelbare psyke i litteraturen. Hun er opptatt av å vise at ulike mennesker kan ha forskjellig  oppfatning av en enkelt hendelse. Det var den subjektive erfaringen som skulle komme tilsyne i litteraturen, og i typisk avantgardisk ånd var hun opptatt av tema som liv og død, noe som tydelig gjenspeiler seg i flere av hennes romaner.       Den eneste mening med livet, er at døden kommer.

 Hennes forfatterskap kan sees på som en forlengelse av den realistiske tradisjonen med Jane Austen og T.S. Elliot som forbilder. Men mye bryter med dette, blant annet virkemiddel som indre monolog, brudd på kronologi, tilbakeblikk og ikke-verbal kommunikasjon.

Hun var født Virginia Stephen, og ble gift med Leonard Woolf i 1912.